گنجور

 
جامی

گل گرچه کشد سرزنش از خار درشت

رو با تو و بر درخت خود دارد پشت

با قد تو شاخ گل مگر دعوی کرد

کش گل به طپانچه می زند غنچه به مشت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode