گنجور

 
جامی

از سوزش سودای تو ای شاه فرید

دارم دل ریش را نمکسود قدید

هرچند بود جدید را ذوق دگر

ما را ز قدید تو بود ذوق جدید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode