گنجور

 
جامی

دی گفت عارفی که مضیق خم سپهر

از محنت عوام عجب تنگ خانه ایست

گفتم ز تنگ خانه یکی نقطه محو کن

کز منت لیام عجب ننگ خانه ایست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode