گنجور

 
جامی

یارب برهانیم ز حرمان چه شود

راهی دهیم به کوی عرفان چه شود

بس گبر که از کرم مسلمان کردی

یک گبر دگر کنی مسلمان چه شود

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode