گنجور

 
هاتف اصفهانی

یارب رود از تنم اگر جان چه شود

وز رفتن جان رهم ز هجران چه شود

مشکل شده زیستن مرا بی یاران

از مرگ شود مشکلم آسان چه شود

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode