گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق

بادم که وجود من بجز زحمت نیست

خاکم که مرا بنزد تو حرمت نیست

گیرم که ز آتش دلم نندیشی

بر آب دو چشم من ترا رحمت نیست؟

 
sunny dark_mode