گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق

اگر مدیحت گویم نیابم از تو عطا

وگر نگویمت از من همی بیازاری

اگرت گویم بخل واگر نگویم خشم

چه عادتست که تو میرخواره زن داری

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode