گنجور

 
اقبال لاهوری

نه شعر است اینکه بر وی دل نهادم

گره از رشتهء معنی گشادم

به امیدی که اکسیری زند عشق

مس این مفلسان را تاب دادم

 
 
 
sunny dark_mode