گنجور

 
حزین لاهیجی
 

اندوه جهان و شادمانی همه هیچ

سرمایهٔ روزگارِ فانی همه هیچ

یاد این سخن از تجربه کاران دارم

غیر از غم یار جاودانی همه هیچ