گنجور

 
حزین لاهیجی
 

دانی که به من در غمت آیا چه گذشت؟

بر سرچون شمع،بی تو شبها چه گذشت؟

از درد فراق، ما ز خود بی خبریم

آیا خبرت هست که بر ما چه گذشت؟