گنجور

 
حزین لاهیجی
 

ای ساقی عاشقان، می ناب کجاست؟

ای خضره ره سوختگان، آب کجاست؟

عمریست که بی تو تشنهٔ خون خودم

آن خنجر مژگان سیه تاب کجاست؟