گنجور

 
حزین لاهیجی

هم درد و دوای دل افگار تویی

عاشق تویی و عشق تویی، یار تویی

پرگار تویی، نقطه تویی، دایره تو

یعنی که ز هر پرده، پدیدار تویی

 
sunny dark_mode