گنجور

 
حزین لاهیجی
 

رفتند ز بزم، میگساران ساقی

من مانده ام از گران خماران ساقی

چون لاله در انتظارِ ابرِ کف توست

داغ جگر سینه فگاران ساقی