گنجور

 
حزین لاهیجی
 

تدبیر به کار من چه خواهد کردن؟

ساغر به خمار من چه خواهد کردن؟

گر عشق هزار شمع داغ افروزد

با این شب تار من چه خواهد کردن؟