گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
حزین لاهیجی
 

مردانه حزین از سر دنیا برخیز

زین کهنه دمن، تو ای مسیحا برخیز

تنها تو درین انجمنی بیگانه

برخیز ازین میانه، تنها برخیز