گنجور

 
حزین لاهیجی

دنیاطلبان سهیم خود را

جان منتظرند تا برآید

خواهند فنای یکدگر را

تا کار به مدعا برآید

در ماتم مرگ خر همیشه

سگ را، شکم از عزا برآید

 
sunny dark_mode