گنجور

 
حزین لاهیجی

شد قسمت خال تو،که مشک ختن ماست

بوسیدن آن لب، که زیاد از دهن ماست

مژگان تر، به هجر تو، ابر بهار ماست

در جوش داغ، سینهٔ ما، لاله زار ماست

 
sunny dark_mode