گنجور

 
حزین لاهیجی

من بلبلم و گلبن من یار منستی

آن طرف بناگوش، سمن زار منستی

میدان جهان، تنگ بود کوکبه ام را

منصورم و این دار فنا دار منستی

گفتی دل و جان صرف شود، در سر کارم

این کار رقیبان نبود، کار منستی

 
sunny dark_mode