گنجور

 
حزین لاهیجی

من نازک دل از زخم زبان بسیار می رنجم

ز خنجر بیشتر، از حرف پهلودار می رنجم

اگر بیجا، ز من گردون ناهنجار می رنجد

نمی رنجم، ز طبع زودرنج یار می رنجم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode