گنجور

 
حزین لاهیجی

در آن محفل که شمع من، تجلی‌ساز می‌آید

اگر طور است، چون پروانه در پرواز می‌آید

ضعیفی‌ها فکنده‌ست از نواسنجی زبانم را

کنون چون نی، همین از گوش من آواز می‌آید

حزین از شعر سرجوش فغانی میگساری کن

که از گفتار او کار می شیراز می‌آید

 
sunny dark_mode