گنجور

 
حزین لاهیجی

آوارهٔ عالم، نگهی، ساخته ما را

آن گوشه نشین، دربه در انداخته ما را

چون مهرهٔ ششدر شده، در هجر تو ماتیم

دریاب که نیرنگ غمت باخته ما را

 
sunny dark_mode