گنجور

 
حزین لاهیجی

از نالهٔ من خامه خوش آهنگ برآمد

وز نام بلندم، سخن از ننگ برآمد

آن نغمه،که زیر لب داوود شکستند

ما را ز نی خامه، به این رنگ برآمد

انصاف چو بگرفت عیار سخنم را

با لعل گران قدر تو همسنگ برآمد

 
sunny dark_mode