گنجور

 
حزین لاهیجی

لب گویای من چون شمع، مقراض سخن‌ها شد

زبان روشنم، افسانه‌ساز انجمن‌ها شد

ز بس سر می‌زند ز اندیشه‌ام، یاد خط سبزش

ز نقش پای کلکم، صفحه‌ها رشک چمن‌ها شد

 
sunny dark_mode