گنجور

 
حزین لاهیجی

در طمع، کام دل بی بصران می باشد

دیدهٔ کور، به دست دگران می باشد

رهنوردی که نه بر مرکب عقل است، سوار

همچو خر بنده، به دنبال خران می باشد

 
sunny dark_mode