گنجور

 
حزین لاهیجی

در پرده خط، خال به صد ناز گرفتی

از مرغ دلم دانه چرا بازگرفتی

کردی ز شکنج قفس امروز برونم

کز بال و پرم قوّت پرواز گرفتی

دست تو به تعمیر دل ای عشق مبارک

هر رخنه که بود از گهر راز گرفتی

پیداست که ریزد پر و بال طلب ما

زین اوج که در جلوه گه ناز گرفتی

شد نغمهٔ کلک تو حزین آفت هوشم

زین شعبده، کار از کف اعجاز گرفتی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode