گنجور

 
حزین لاهیجی

نیست دل را هوس دل شکنی بهتر ازین

صنمی را نبود برهمنی بهتر ازین

طرفه دستی ست غمت را به خراش جگرم

تیشه سعی نزد کوهکنی، بهتر ازین

جز حدیث لب لعلت به زبانم نگذشت

چه کنم یاد ندارم سخنی بهتر ازین

غوطه درخون خود از فرق زند تا به قدم

به شهید تو نزیبد کفنی بهتر ازین

دلم از خانهٔ آیینه صفا تاب تر است

یوسف حسن ندارد وطنی بهتر ازین

دل و یاد تو به هم الفت خاصی دارند

نیست در کوی وفا انجمنی بهتر ازین

سرو قد، سبزه خط و لاله رخ و غنچه دهن

کشور حسن ندارد چمنی بهتر ازین

به دعای تو مرا دست نیاز است بلند

چه برآید زکف همچو منی بهتر ازین؟