گنجور

 
حزین لاهیجی

ای سر و سرور مغان، خیز و بیار چنگ و دف

جان مرا ز غم رهان، خیز و بیار چنگ و دف

مطرب عاشقان بزن راه حجاز، تا کنم

چهره ز اشک، ارغوان، خیز و بیار چنگ و دف

کرده سرود بلبلان، مست و خراب، گلستان

نرگس و لاله سرخوشان، خیز و بیار چنگ و دف

واعظ شهر اگر کند منع سماع صوفیان

نیست گنه به عاشقان، خیز و بیار، چنگ و دف

دیده به روی دلستان تا کنم آشنا، حزین

چند حجاب این و آن؟ خیز و بیار چنگ و دف

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode