گنجور

 
حزین لاهیجی

مزد تردستی فرهاد رسید آخر کار

بازوی تیشه به فریاد رسید آخر کار

عشق درکشتن عشاق، مدارا می کرد

تیغ ناز تو به امداد رسید آخر کار

عاقبت کلبه ما جنت جاویدان شد

غم عشقت به دل شاد رسید آخر کار

جان به کف، وحشی ما داشت به ره چشم امید

تیغ بی رحمی صیّاد رسید آخر کار

ناله های من مخمور، اثر داشت حزین

غلغل شیشه به فریاد رسید آخر کار

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode