گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
هاتف اصفهانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «باز آی و به کوی فرقتم فرد نگر» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ر» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
س
ش
ق
گ
ل
م
و
ه
ی

رباعی شماره ۱: گر فاش شود عیوب پنهانی ما

رباعی شماره ۲: ای غیر بر غم تو درین دیر خراب

رباعی شماره ۳: از عشق کز اوست بر لبم مهر سکوت

رباعی شماره ۴: روی تو که رشک ماه ناکاسته است

رباعی شماره ۵: ساقی فلک ارچه در شکست من و توست

رباعی شماره ۶: این تیغ که شیر فلکش نخجیر است

رباعی شماره ۷: این تیغ که در کف آتشی سوزان است

رباعی شماره ۸: این تکیه که رشک گلستان ارم است

رباعی شماره ۹: یک لحظه کسی که با تو دمساز آید

رباعی شماره ۱۰: هر شب به تو با عشق و طرب می‌گذرد

رباعی شماره ۱۱: یارب رود از تنم اگر جان چه شود

رباعی شماره ۱۲: دست ساقی ز دست حاتم خوشتر

رباعی شماره ۱۳: ای مستمعان را ز حدیث تو سرور

رباعی شماره ۱۴: باز آی و به کوی فرقتم فرد نگر

رباعی شماره ۱۵: باز آی و دلم ز هجر پردرد نگر

رباعی شماره ۱۶: دارم ز غم فراق یاری که مپرس

رباعی شماره ۱۷: مهجور تو را شب خیالی که مپرس

رباعی شماره ۱۸: دارم ز جدایی غزالی که مپرس

رباعی شماره ۱۹: بس مرد که لاف می‌زد از مردی خویش

رباعی شماره ۲۰: دلخسته‌ام از ناوک دلدوز فراق

رباعی شماره ۲۱: ای در حرم و دیر ز تو صد آهنگ

رباعی شماره ۲۲: آن گل که چو من هزار دارد بلبل

رباعی شماره ۲۳: اکنون که زمین شد ز بهاران همه گل

رباعی شماره ۲۴: از جور بتی ز عمر خود سیر شدم

رباعی شماره ۲۵: از عشق تو جان بی قراری دارم

رباعی شماره ۲۶: اول بودت برم گذر مسکن هم

رباعی شماره ۲۷: زان روز که شد بنای این نه طارم

رباعی شماره ۲۸: من از همه عشاق تو مغموم‌ترم

رباعی شماره ۲۹: در دهر چه غم ز بینوایی دارم

رباعی شماره ۳۰: این گل که به چشم نیک و بد خارم ازو

رباعی شماره ۳۱: هر گل که شمیم مشکبار آید ازو

رباعی شماره ۳۲: بر روی زمین نه کار یک کس دلخواه

رباعی شماره ۳۳: این ریخته خون من و صد همچو منی

رباعی شماره ۳۴: ای خواجه که نان به زیردستان ندهی

رباعی شماره ۳۵: افسوس که از همنفسان نیست کسی

رباعی شماره ۳۶: هرچند که گلچهره و سیمین بدنی

sunny dark_mode