گنجور

حاشیه‌گذاری‌های شیرین ناز

شیرین ناز


شیرین ناز در ‫۲ سال قبل، چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۲۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۴۰:

گزیدند جایی که هرگز پلنگ

بر آن شخّ بی آب ننهاد چنگ

شخ: زمین سخت و ناهموار. (فرهنگ فارسی معین)

 

شیرین ناز در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۲۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۹:

میان دوصد چاهساری شگفت

به پیمانش اندازه نتوان گرفت

پیمانش: پیمان، از پهلوی پَتمان و اوستایی پَتی مانَ به معنی پیمودن و اندازه گرفتن. در: لغت نامه دهخدا

 

sunny dark_mode