گنجور

حاشیه‌های حامد مهدوی دوست

حامد مهدوی دوست


حامد مهدوی دوست در ‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۳۶ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا:

احسنت.بسیار زیبا و حرف دل خیلی ها.الهش بیامرزاد

 

حامد مهدوی دوست در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۰۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷:

بسیار زیبا

 

حامد مهدوی دوست در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۲۴ در پاسخ به لیلا دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۹:

مهدوی دوست:بله درسته

 

حامد مهدوی دوست در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷:

بسیار دلنشین وزیبا

 

حامد مهدوی دوست در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۱ دربارهٔ رهی معیری » غزلها - جلد اول » شاهد افلاکی:

بسیار زیبا.الهش بیامرزاد

 

حامد مهدوی دوست در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۵۳ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۶ - امروز و فردا:

بسیار زیبا.الهش بیامرزاد

 

حامد مهدوی دوست در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۰۸ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۴۷ - جمال حق:

بسیار زیبا.      الهش بیامرزاد

 

حامد مهدوی دوست در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۰۱ دربارهٔ رهی معیری » غزلها - جلد اول » سوزد مرا سازد مرا:

بسیار زیبا.الهش بیامرزاد

 

حامد مهدوی دوست در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۵۸ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱ - آتش دل:

بسیار زیبا.    الهش بیامرزاد

 

حامد مهدوی دوست در ‫۸ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۵۰ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۹ - ای رنجبر:

حال دل سوخته مردم را شجاعانه و دلنشین حکایت نمودی ای نازنین.رحمت پروردگار بر تو باد

 

حامد مهدوی دوست در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۴۳ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۴۷ - جمال حق:

بیت چهارم: می آییم جای میئیم باید قرار گیرد. ممنون

 

حامد مهدوی دوست در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۶ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۹:۵۰ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۳ - گل و شبنم:

آقای منصور محمدزاده موافقم. ممنون

 

حامد مهدوی دوست در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۴ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۴۸ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۵ - ):

بیت هفتم شاید این بوده باشد:
عقل و علم و هوش را با "یکدگر" آمیختن