گنجور

حاشیه‌های ابوذر abozar2@gmail.com

ابوذر abozar2@gmail.com


ابوذر abozar۲@gmail.com در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۰۵ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۱۴:

خداوند جان و خداوند رای خداوند نیکی‌ده و رهنمای

رای یعنی خرد (اندیشه)

خداوند رای یعنی خداوند خرد و اندیشه. 

رایان یعنی اندیشمند.

رایانه نیز از رای ریشه گرفته است. 

 

ابوذر abozar۲@gmail.com در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۰۱ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۱:

رای به معنای خرد و اندیشه است. به عنوان نمونه رایان یعنی خردمند. همچنین ریشه کلمه رایانه نیز از رایان و رای است.

(کردم رای) یعنی خرد کردم(اندیشه کردم).