گنجور

حاشیه‌گذاری‌های رستم وهاب زاده

رستم وهاب زاده


رستم وهاب زاده در ‫۶ ماه قبل، چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۳۵ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۷:

مصرع  دوم بیت قبل از مقطع شاید چنین باشد:

گفتم که چرا؟ خنده زنان گفت که بستم.

مستم دو بار قافیه آمده است.

 

رستم وهاب زاده در ‫۱۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۰۲ دربارهٔ رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۸:

هر باد که از سوی بخارا به من آید 

به هر لحاظ غزل استاد رودکی است.

 

رستم وهاب زاده در ‫۱ سال قبل، جمعه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۱۴ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۹۷:

سلام 

چو لباس تو‌ درانند لباس وصل می دوز 

یا 

چو لباس تو دراند تو لباس وصل می دوز

 

 

 

 

 

 

رستم وهاب زاده در ‫۳ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۱ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۲:

از نعلش آتش می‌جهد نعلم در آتش می‌نهد
گر دیگری جان می‌دهد سعدی تو جان می‌پروری
از لعلش آتش می جهد نعلم بر آتش می نهد

 

رستم وهاب زاده در ‫۳ سال و ۵ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۰۷ دربارهٔ کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۴۵۵:

1. چو زلفت بایدش عمر دراز و رشته زآن افزون
گر این چاک گریبانها رفیقی دوختن گیرد
شاید: رفوگر دوختن گیرد
2بلب بابد مگس بگرفت
به لب باید...
3.از حیش لشکر
از حبش لشکر...

 

رستم وهاب زاده در ‫۴ سال قبل، شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۲ دربارهٔ کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۹:

لطف الهی

 

رستم وهاب زاده در ‫۴ سال قبل، شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۲ دربارهٔ کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۹:

همچنین:
"لطف لهی به تو یار است کمال" نه "بار است"

 

رستم وهاب زاده در ‫۴ سال قبل، شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۲۸ دربارهٔ کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۹:

مصراع در آمیخته اند و اشتباهاتی دیگر نیز ره یافته:
1.اینچنین صورت مطبوع ز جان نتوان ساخت
سخن ساخته شیرین تر از این نتوان ساخت
در این بیت مطلع شرین تر از آن باشد چون قافیه آن است.
2.گفتم آن غمزة شوخ از چه ز ابروست فرو
ورنه صد سال به فکر این سخنان نتوان ساخت
مصرع دوم این بیت این است:
گفت بالاتر از استاد دکان نتوان ساخت
3. و همچنین در بیت پیش از مقطع:
در سخن لطف الهی به تو باراست کمال
گفت بالاتر از استاد دکان نتوان ساخت
مصرع موم میباید این باشد:
ورنه صد سال به فکر این سخنان نتوان ساخت.
4. مصرع اول بیت مقطع مجهول و دارای سکتۀ وزن است:
ان ساختن و ساختن از سنگ دلش ؟؟؟

 

رستم وهاب زاده در ‫۸ سال و ۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۱۹ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷:

در بعضی نسخ در بیت آخر ب جای آغوشت مضمونت آمده است.

 

sunny dark_mode