گنجور

حاشیه‌های پیمان اولادی

پیمان اولادی


پیمان اولادی در ‫۴ ماه قبل، چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۳۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱:

جهان عادلانه نیست 

 

پیمان اولادی در ‫۵ ماه قبل، یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۱۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰:

کف

[ کَ ] (اِ) سیاهی بود که مشاطگان بر ابروی زنان کنند. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۴۸). چیزی باشد که مشاطگان بر ابروی عروس مالند. (برهان). سیاهی که مشاطگان بر ابروی زنان مالند. (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ اوبهی). کحل. (از حاشیهٔ المعرب جوالیقی ص ۲۶۳): کف بنشاند و غازه کند و وسمه کشد آبگینه زند آنجا که درشتی خار است. مجیر غیاثی (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۴۸). همان اژدها کان ز کوه کشف برون آمد و کرد گیتی چو کف. اسدی (از فرهنگ رشیدی

 

پیمان اولادی در ‫۵ ماه قبل، پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۰۱ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹:

دنیا دنیای محدودیت ها و محرومیت هاست پس با داشته و نداشته هاتون شاد باشید

 

پیمان اولادی در ‫۵ ماه قبل، چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۱۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳:

نمی مصرع چهارم صحیح به نظر می رسد