گنجور

حاشیه‌های قاسم صمصامی

قاسم صمصامی

این غزل ناب حضرت سعدی مثل تمام غزل هایش از غنای کامل تمام کلمه ها برخوردار است و به نظر من همه بیت ها را می توان شاه بیت نامید


قاسم صمصامی در ‫۶ ماه قبل، شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۴۹ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸:

این غزل زیبا و ناب حضرت سعدی مثل تمام غزل هایش از غنای کامل در تمامی کلمه ها برخوردار است و به نظر من همه بیت ها را می توان شاه بیت نامید.

 

قاسم صمصامی در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۵۲ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۷:

شیوایی کلام در این شعر به حدی است که با خواندن هر بار، (حتی به صورت مکرر) انسان به وجد می آید و انگار تازه به این شعر سعدی رسیده، لطیفی و طنازی این شعر قابل وصف نیست.  

 

قاسم صمصامی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۱۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱:

ساقیا جام می ام ده که نگارنده غیب      نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

این بیت چه معنی عرفانی دارد نگارنده غیب (خداوند) چنان در پرده اسرار جهان هستی را ساخته، که هرگز به عقل انسان ها خطور هم نمی کند.

 

قاسم صمصامی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۰۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶:

 این غزل شاهانه و ترکیب هایی که توسط حضرت حافظ در این شعر بکار رفته بی نظیر است و به جرات می توان گفت نمونه کامل غنای شعر پارسی ست. 

از دوستانی که طبق تراوش فکری خود این شعر را معنی کرده اند تقدیر بعمل می شود.