گنجور

حاشیه‌های امید زمانی

امید زمانی


امید زمانی در ‫۴ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۱۶ دربارهٔ خیام » نوروزنامه » بخش ۲ - آغاز کتاب نوروز نامه:

«مردادماه، یعنی خاکﹾ دادِ خویش بداد از برها و میوه‌ها(ی) پخته [رسیده] که در وی به کمال رسد، و نیز هوا در وی مانند غبار خاک باشد و این ماه میانه تابستان بود و قسمت او از آفتاب مَر برج اسد (را) باشد.»

معنا و دلیلی که خیام برای نام مرداد آورده با بسیاری از دیگر روایت ها متفاوت است، اینجا از "مُر" دادن یاد کرده که به معنای بَر دادن یا میوه دادن آورده است. شاید با عبارت «سُر و مُر [و گنده]» که به معنای تندرست است هم خانودگی داشته باشد.
البته چند قرن پیش تر ناصرخسرو  مرداد را با مرگ همراه دانسته:

ز بهر آن که تا در دامت آرَد ،     چو مرغان مَر تو را خُرداد خور داد

کِرا خورداد گیتی، مُرد بایدﹾش،       از آن آید پسِ خرداد مرداد

 

از سویی دیگر جدل بر سر مرداد و امرداد هم شاید با این معنی که عمر خیام گفته لازم نباشد!

 

امید زمانی در ‫۷ سال قبل، پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۴۴ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰:

نقد استاد مؤید شیرازی را بر خوانش استاد شجریان اینجا ببینید:
پیوند به وبگاه بیرونی