گنجور

حاشیه‌ها

 

مریم السادات لطیفی


مریم السادات لطیفی در ‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۴۹ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۱۲:

ابوسعید از بزرگان صوفیه و شافعی مذهب بوده و بنابراین این رباعی سروده ایشان نمی تواند باشد.

 

مریم السادات لطیفی در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۲ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۴۱:

علیرضا افتخاری هم این رباعی رو به زیبایی در آلبوم صدایم کن خوانده

 

مریم السادات لطیفی در ‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۴۶ در پاسخ به امين كيخا دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۵۲:

عراق یا همان اراک به معنای ایران کوچک می باشد.

 

 

مریم السادات لطیفی در ‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۲۳ در پاسخ به کمال دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۲۰:

اینکار نه تنها مورد رضایت نیست و جالب به نظر نمیرسه بلکه بسیار بیهوده و عبث و اعصاب خردکن هست.

 

مریم السادات لطیفی در ‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۴۱ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۸۹:

این رباعی رو به چند نفر دیگر از جمله فخرالدین عراقی و خواجه نصیر الدین طوسی هم نسبت داده اند.

 

مریم السادات لطیفی در ‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۶ در پاسخ به بابك دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۸۳:

من در هند دیدم و از زبان خود هندوها شنیدم که گاو را مادر طبیعت و منشا وجودی انسان می دانند و می پرستند. هندوها هزاران خدا و الهه دارند و رسما میپرستند آنها را. تقدیس و گرامی داشتن یک بحث جدا هست.

 

مریم السادات لطیفی در ‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۳ در پاسخ به مجید میرزازاده دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۸۳:

با توجه به کلمه برهمن که روحانی و پیشوای دینی مذهب هندو هست. صراحتا به گاوپرستی هندوان اشاره دارد.

 

مریم السادات لطیفی در ‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۱۶ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۷۷:

با توجه به این نکته که ابوسعید ابوالخیر شیعه آنهم 12 امامی نبوده، بعید هست که این دو بیتی مال او باشد

 

مریم السادات لطیفی در ‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۱۳ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۷۶:

غول در اینجا به معنای دیو و اهریمن هست و این مصراع اشاره به داستان انگشتری حضرت سلیمان دارد که توسط اهریمن ربوده شد.

 

مریم السادات لطیفی در ‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۵۵ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲:

مصرع اول بیت دوم دست در گریبان صحیح است

 

مریم السادات لطیفی در ‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۵۱ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰:

بیت سوم به دیگران درست است

 

مریم السادات لطیفی در ‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۴۷ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷:

در مزاقم حسرت آن شیر وشکر است
مذاق درست است
لطفا تصحیح کنید