گنجور

حاشیه‌های سردار وایقان نژاد

 

سردار وایقان نژاد


سردار وایقان نژاد در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹:

همین رباعی را با اندک دگرگونی در نامه های عین القضات مجلد اول، بند 429 میتوان یافت و ازین رو سروده مولانا نیست. صورت این شعر در نامه ها :
نادیده رخ تیره ناکامان را/ نا دیده ز دور دوزخ آشامان را// دعوی چه کنی عشق دلارامانرا/ با عشق چکارست نکونامانرا

 

سردار وایقان نژاد در ‫۳ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۵ دربارهٔ هجویری » کشف المحجوب » باب آدابهم فی الصّحبة » باب آدابهم فی الصّحبة:

سطر اول از بند دوم: صورت نیست به صورت بست اصلاح گردد. کسی را صورت بست یعنی کسی تصور کرد

 

سردار وایقان نژاد در ‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۲۹ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸۷:

در مطبخ مخذلان بهتر نیست؟ مخذل بفتح ذال یعنی خوار شدگان

 

سردار وایقان نژاد در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۳ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹:

نشاط و کامرانی؟

 

سردار وایقان نژاد در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۱۰ دربارهٔ سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶:

مصرع اول: همان
مصرع دوم:در خواب شدن، ز روی انصاف، خطاست
مصرع سوم:ترسم که خیال او قدم رنجه کند
مصرع چهارم: همان

 

سردار وایقان نژاد در ‫۵ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۰ دربارهٔ عطار » مختارنامه » باب نهم: در مقام حیرت و سرگشتگی » شمارهٔ ۷:

شاید چنین باشد
چون نیست بجز تحیری [نه تحیر ِ] آخر کار

 

سردار وایقان نژاد در ‫۵ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۵ دربارهٔ عطار » خسرونامه » در خاتمت کتاب گوید:

گویی "شهرت" صحیح باشد، خاصه به قرینه مصرع دوم:
صحیحح:کسانی کآفت شهرت [نه شهوت] بدیدند/بزر مجهولی خود را خریدند

 

سردار وایقان نژاد در ‫۵ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۵۹ دربارهٔ عطار » مختارنامه » باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر » شمارهٔ ۴:

ایمن بــُــدنش ز احمقی خواهد بود صحیح است.