گنجور

حاشیه‌های حامد نامی

حامد نامی

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر

نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها


حامد نامی در ‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۹ در پاسخ به روشن دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰:

تشکر فراوان

 

حامد نامی در ‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۰۸ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰:

فلک در خاک می غلتید از شرم سرافرازی

اگر می دید معراج ز پای افتادن ما را

مفهوم این بیت چیست؟

 

حامد نامی در ‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۱۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲۸:

در بیت ۷۳

بدادم بدو سر به یکبارگی

منظور چیست؟

 

حامد نامی در ‫۴ ماه قبل، شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۹ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او:

به صد جان ارزد آن رغبت که جانان

نخواهم گوید و خواهد به صد جان

معنا و مفهوم این بیت را توضیح دهید ممنون