گنجور

حاشیه‌های نوید گروهی

نوید گروهی


نوید گروهی در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۴۶ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۱:

خانم سیمین بهبهانی در شعر "نتوان مُرد" از کتاب "مجموعه اشعار جلد دوم" انتشارات نگاه چاپ 1394 صفحه 190 (که تنها به چاپ اول رسید و به دلیل اشعار سیاسی و نقد حاکمیت دیگر مجوز چاپ نگرفت) سروده اند:

"نتوان مرد به آسانی" گفت/ آن توانا به سخن دانی
گویم این جای که من زادم/ میتوان مُرد به آسانی
دست و پا بسته و دل خسته/ گنه خویش ندانسته
مرگ را دیده به نزدیکی/ چه کند زنده ی زندانی
چوبه ی دار فراوان است/ میوه ی او سَر انسان است
صحبت از "حُبّ وطن" اینجا/ نه شریف است و نه انسانی

 

نوید گروهی در ‫۵ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۹ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۲:

در کتاب "شرح گلستان" تالیف دکتر محمد خزایلی، چاپ سوم، سال 1355، انتشارات جاویدان، صفحه 565، چنین آمده است:
با این همه جور و تندخویی
بارت بکشم که خوبرویی
روی زیبا و جامهء زیبا
عرق و عود و رنگ و بوی و هوس
این همه زینت زنان باشد
مرد را کیر و خایه زینت و بس
با تو مرا سوختن اندر عذاب
به که شدن با دگری در بهشت
بوی پیاز از دهن خوبروی
نعزتر آید که گل از دست زشت