گنجور

حاشیه‌های سپیدار م

سپیدار م


سپیدار م در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۸ دربارهٔ عنصری » قصاید » شمارهٔ ۲۲ - ایضاً در مدح سلطان فرماید:

در تاریخ بیهقی آمده است که عنصری این قصیده را در مدح سلطان محمود برای فتح خوارزم سروده است. "...و چنین قصیده نیست او را، که هرچه ممکن بود از استادی و باریک اندیشی کرده است و جای آن بود: چنان فتح و چنین ممدوح"

 

سپیدار م در ‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۸:

بیت نه، چو یوسف در برم گیرم؟ نباید در برم گیرد باشه؟

 

سپیدار م در ‫۸ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۴۷ دربارهٔ سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲:

احتمالا بیت شش باید این طور باشه:"آنگه از خواب اندر آید مردم نادان که مرد"

 

سپیدار م در ‫۸ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۷:۴۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۹:

ای نسیم منزل لیلی یا سلمی؟! کسی می داند در نسخه های مختلف چگونه ثبت شده؟