گنجور

حاشیه‌گذاری‌های مهری رزم‌جو

مهری رزم‌جو


مهری رزم‌جو در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۰۰ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱:

احتمالا، سوزن استعاره‌ای از وجود خودش است. این دست زیبا که به وجود چون سوزن من زده‌ای، هرچند که حلال نیست در گردن من باشد... 

 

مهری رزم‌جو در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۳۵ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶:

یرلیغ‌: فرمان و اجازه پادشاه. قَلان: خراج ایلخانی، سرانه. یاسه: خواهش و آرزو، میل و تمنا. 

 

مهری رزم‌جو در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۹ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵:

جامه‌دران: نام نوائی است از جمله مصنفات نکیسا. او این نوا را چنان پر شور نواخت که شنوندگان از شعف و شوق جامه و گریبان خود می‌دریدند. دراین بیت نی را نوازنده چنین نوائی می‌شناسد. 

 

sunny dark_mode