گنجور

حاشیه‌گذاری‌های عطا

عطا


عطا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۸ دربارهٔ نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۴ - ذکر شهادت حرّ بن یزید ریاحی علیه الرّحمه و الرضوان:

کرد و صد جرم عظیم آوردۀ

غم مخور رو بر کریم آوردۀ

به این شکل صحیح است:

گر دو صد جرم عظیم آورده ای

غم مخور رو بر کریم آورده ای

 

عطا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۱۲ دربارهٔ فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۳:

ظاهرا مصرع دوم از بیت ششم «دادم» صحیح است نه «دارم»:

مأوای دلدارست دل، کی جای اغیار است دل؟

دادم بدو این خانه را بر درگهش دربان شدم

 

عطا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۵۷ دربارهٔ سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۴:

باد و قبله در ره توحید نتوان رفت راست

با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

 

عطا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۲۳ دربارهٔ شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۴۰ - تمثیل در بیان ماهیت صورت و معنی:

برو بزدای روی تخته دل
در شرح لاهیجی چنین آمده:

برو بزدای اول تخته دل

 

عطا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۵۲ دربارهٔ شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۲:

در مصرع دوم بیت چهارم «الکون» صحیح است نه «السکون»
همچنین در مصرع پایانی «بتوانی شد» صحیح است نه «بتوانی شر»

بر اساس تصحیح ابوطالب میرعابدینی

 

sunny dark_mode