گنجور

حاشیه‌گذاری‌های zahra ahmadi

zahra ahmadi


zahra ahmadi در ‫۴ سال قبل، سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۵۶ دربارهٔ سنایی » حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه » الباب الاوّل: در توحید باری تعالی » بخش ۱۴ - فی المُجاهدة:

منظور شاعر در بیت: زآتش دل چو سوخت آب نهاد/ خاک بر دوش باد چرخ نهاد این است که چون انانیت خویش را با آتش عشق سوزاند، باد تحت فرمان او در آمد.

 

zahra ahmadi در ‫۴ سال قبل، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۲۲ دربارهٔ اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۶ - پادشاهی شیدسب و جنگ کابل:

مفهوم بیت چو خُردی بزرگ آورد دستبرد/ به از صد بزرگی کِشان کار خرد این است که بزرگی نه به سال بلکه به عقل است.

 

zahra ahmadi در ‫۴ سال قبل، جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۳۰ دربارهٔ ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳:

در بیت نام قضا خرد کن و نام قدر سخن/ یاد است این سخن ز یکی نامور مرا منظور ناصر خسرو از یکی نامور ابویعقوب سجستانی است.

 

sunny dark_mode