گنجور

حاشیه‌گذاری‌های بسم الله عزیزی

بسم الله عزیزی


بسم الله عزیزی در ‫دیروز یکشنبه، ساعت ۰۲:۳۹ در پاسخ به محمدمهدي دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۸۸ - شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوریها و جواب گفتن طبیب او را:

به کجا چنین شتابان!؟🤣🤣

 

بسم الله عزیزی در ‫۲ ماه قبل، چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۰۱:۳۹ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۸:

هنرمندان افغان زیادی این غزل را خواندند  

 

بسم الله عزیزی در ‫۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۰۷:۴۴ دربارهٔ باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰:

این رباعی در کشف الحقایق عزیز الدین نسفی هم آمده 

 

بسم الله عزیزی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۲:۲۳ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۶۵:

اسرار ازل جمله بنهفته بماند 

وان گوهر بس شریف ناسفته بماند 

هرکس به دلیل عقل چیزی گفته 

وان نکته که اصل بود ناگفته بماند 

 

بسم الله عزیزی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۷:۴۹ در پاسخ به میثم عبدالمناف دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۵۸:

سرو را به دو قسمت تقسیم نموده یک قسمت بر لب جوی یک قسمت هم در ته جوی گویا که نیمی از سرو از فرط خجلت بخاطری زیبای سرو قد معشوق آب گشته 

 

بسم الله عزیزی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۰۵ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳۲:

سرتاج موسیقی استاد محمد حسین سر آهنگ این غزل را بسیار زیبا کمپوز نمودند و اجرا کردن 

 

بسم الله عزیزی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۱۵ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷۰:

این غزل را داکتر صاحب ناشناس بسیار زیبا کمپوز و اجرا نمودند .

 

بسم الله عزیزی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۴۹ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۸۲:

سرتاج موسیقی استاد محمد حسین سر آهنگ این غزل را در یک کمپوز بسیار زیبا اجرا نموده است  

 

بسم الله عزیزی در ‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۵۳ دربارهٔ اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۲۴۵ - گریهٔ ما بی اثر ناله ما نارساست:

بیت دوم عالمی از معنی در بغل دارد 

 

بسم الله عزیزی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۳۴ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲۱:

این شعر را سر تاج موسیقی استاد محمد حسین سر آهنگ کمپوز کرده و بسیار زیبا اجرا نموده 

 

بسم الله عزیزی در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۱۹ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰۸:

این غزل را سر تاج موسیقی استاد محمد حسین سر آهنگ در دو کمپوز مختلف اجرا نموده است.

همچنین توسط استاد امیر محمد استاد هاشم چشتی استاد حیدر سلیم استاد سید عمر استاد نجیم نوابی وخیلی از هنر مندان دیگر افغان سروده شده است و در یوتیوب موجود است. 

 

sunny dark_mode