گنجور

حاشیه‌گذاری‌های محمد خاکی نیا

محمد خاکی نیا


محمد خاکی نیا در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۲۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۶:

گمان دارم کلمه خام گفتار درست تر از خام پیکار باشد
چنین گفت کین خام گفتارتان // شنیدن نیرزد به پیکارتان

 

محمد خاکی نیا در ‫۹ سال قبل، دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۱۹ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اشکانیان » بخش ۲:

سال پیش در همین بخش نوشتم که حکیم توس در مورد اشکانیان 22 و 3 بیت شعر نوشته که حاصل ان اینست : از ایشان بجز نام نشنیده ام ---- نه در نامه ی خسروان دیده ام . با وجودیکه اشکانیان باندازه ساسانیان یعنی یک چیزی حدود پانصد سال در ایران حکومت کرده اند و خیلی هم با اقتدار در زمان خودش مملکت را بخوبی اداره کرده اند . خواهید پرسید پس اینها چه شده اند / جواب اینست که چون اینها عشایری بوده اند و اثر مکتوبی هم از خود باقی نگذاشته بودند ساسانیان سعی کردند اینها را از صفحه تاریخ محو کنند اما چون مردم دلاوری و قهرمانیهای آنان را میدانستند بیشتر داستانهای آنها را سینه بسینه نقل کرده و ا ز سلف به خلف سپردند و در واقع اینها از محدوده تاریخ به قلمرو حماسه پیوستند و لذا داستانهای حماسی شاهنامه شرح قصه ها و افسانه های پادشاهان و پهلوانان اشکانیان است . این حاشیه از گفتارهای روانشاد دکتر محمد جعفر محجوب استاد و پژوهشگر شاهنامه و ادب فارسی است . امید است مورد توجه قرار گیرد .

 

محمد خاکی نیا در ‫۹ سال قبل، دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۴۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اشکانیان » بخش ۲:

سال پیش در همین بخش نوشتم که حکیم توس در مورد اشکانیان 22 و 3 بیت شعر نوشته که حاصل ان اینست : از ایشان بجز نام نشنیده ام ---- نه در نامه ی خسروان دیده ام . با وجودیکه اشکانیان باندازه ساسانیان یعنی یک چیزی حدود پانصد سال در ایران حکومت کرده اند و خیلی هم با اقتدار در زمان خودش مملکت را بخوبی اداره کرده اند . خواهید پرسید پس اینها چه شده اند / جواب اینست که چون اینها عشایری بوده اند و اثر مکتوبی هم از خود باقی نگذاشته بودند ساسانیان سعی کردند اینها را از صفحه تاریخ محو کنند اما چون مردم دلاوری و قهرمانیهای آنان را میدانستند بیشتر داستانهای آنها را سینه بسینه نقل کرده و از خلف به سلف سپردند و در واقع اینها از محدوده تاریخ به قلمرو حماسه پیوستند و لذا داستانهای حماسی شاهنامه شرح قصه ها و افسانه های پادشاهان و پهلوانان اشکانیان است . این حاشیه از گفتارهای روانشاد دکتر محمد جعفر محجوب استاد و پژوهشگر شاهنامه و ادب فارسی است . امید است مورد توجه قرار گیرد .

 

sunny dark_mode