گنجور

حاشیه‌گذاری‌های شاهین به آیین

شاهین به آیین 🌐

#شاهین_به_آیین_امدادگرحیوانات

#امدادگرحیوانات_شاهین_به_آیین


شاهین به آیین در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۲۶ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان خاقان چین » بخش ۱۵:

درود 🙏

بیت ۹۸ 🙏

بیامد همی تا که جان را بیافروزدش

به کُشتی گرفتن همی ، خنجر آموزدش

 

 

 

شاهین به آیین در ‫۷ سال و ۳ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۴۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود:

بر آن شهریار ، آفرین خوانده ام
نبودم درم ، جان برافشانده ام

 

sunny dark_mode