گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سید محسن

سید محسن 🌐

مدتها در گنجور نسبت به تصحیح لغات از نظر املا فعالیت کرده ام--و به ادبیات فارسی علاقمند هستم.


سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۴۶ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۵ - در مدح سلطان اویس:

نُه قبه نیلی حباب درست است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۴۵ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۵ - در مدح سلطان اویس:

درود بر شما---خسروان بندند صحیح است و قلزم جود تو را نُه قبه نیلی حبابدرست است---موفق باشید

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۸ ماه قبل، یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۳۸ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۹ - این قصیدهٔ را ارتجالا در مدح شروان شاه منوچهر و صفت شکارگاه او و بنای بند باقلانی سروده است:

اب را بر بست دست و باد را بشکست پای-----صحیح است

 

۱
۳۰
۳۱
۳۲
sunny dark_mode