گنجور

حاشیه‌گذاری‌های ahmad TNT

ahmad TNT

علاقهمند به شعر پارسی


ahmad TNT در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۴۴ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۱۷:

داد شمشیری به دست عشق و گفت ...

هرچه بینی غیر من گردن بزن

 

ahmad TNT در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۳۳ دربارهٔ ایرانشان » کوش‌نامه » بخش ۳ - در ستایش خرد:

سپاه خرد را سخن پیشرو

که زاید از سخن همی نو بنو

خرد دور آمد میان دوتن

روان است یکی و دیگر دم مزن

 

 

ahmad TNT در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۵۶ دربارهٔ سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۸۷ - شبیخون زدن طورگ بر فرامرز و شکست خوردن طورگ:

ابا آلت رزم و پیکار و نبرد

دلاور سواران پیکار کرد

شب قیرگون گاه بانگ خروس

نه آواز بوق و نه آوای کوس

همه مانده و خفته جوشن به بــر

همان بار نگشاده یک تن کمر

سپهبد فرامرز یل برنشست

پراز خشم تیغ برنده بدست

یکی حمله آورد بر سان کوه

به تنها تن خویشتن بی گروه

فراوان از آن جنگیان کشته شد

به سر بر سپر بلا گشته شد

چو تندر بغرید و بر زد خروش

از او کوه ودریا برآمد به جوش

به تیغ سرافشان و گرز نبرد

از آن نامداران برآورد کرد

بدین گونه تا تیره شب چاک زد

خور از آسمان عکس بر خاک زد

 

ahmad TNT در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۳۶ در پاسخ به رضا دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱:

رضا جان متن را خواندم ظاهرا یه عده نمیخواهند بفهمند که حافظ عارف خدا بین آزاندیش بوده است و همه را امتحان کـــرده و بعد مذهب عاشقی و عاشق خدا بودن را انتخاب نموده .. و صوفیان در این بیت که خود حافظ گفته براشون"البته من جمعشون بستم"غزل296 حافظ را بخوانید تا معانی دقیق تری بدست آورید

صوفیان شهر بین که چون لقمه شبه میخورند

پاردُمشان دراز باد آن حیوانات خوش علـف

 

ahmad TNT در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۴ دربارهٔ سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱ - گفتار در آفرینش جهان:

وز آن پس ز آرام سردی نمود ز سردی همان باز تری فزود

وزآن پس ز آرام سردی نمود

ز سردی همان باز تری فزود

 

ahmad TNT در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۱۷ دربارهٔ سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۱ - باز نمودن راز خود، فرامرز و بانو گشسب با رستم زال و جنگ کردن ایشان:

زتن دور دارد گزند مرا

دهد بوسه، نعل سمند مرا

سوار دلاور بغرید باز

بیامد بر گرد پیکار ساز

بگفت این و بر بودش از روی خاک

بزد بر زمین جوشنش کرد چاک

 

ahmad TNT در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۲۱ دربارهٔ سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۲ - زخم زدن بانو گشسب بر رستم:

بگفتم به کشتی ز بالا و پست

نیارد کسی دست من زیر دست

 

 

۱
۲
۳
sunny dark_mode