گنجور

 
حافظ

خوبانِ جهان، صید توان کرد به زَر

خوش خوش بَر از ایشان بتوان خورد به زَر

نرگس که کُلَه‌دارِ جهان است، ببین

کـ‌او نیز، چگونه سَر درآورد به زَر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode